הסולם - של מיהו? ומה אורכו הבטיחותי?

פסק דין בנושא נפילה מסולם בעת תיקון מזגן אצל לקוח
הסולם - של מיהו? ומה אורכו הבטיחותי?
בטיחות על הסולם
עוזר טכנאי לעבודות מיזוג אוויר, הגיע ללקוח על מנת לתת שירות תיקון של מזגן מקולקל. בפסק דין ע"א 002822/00 מחוזי ת"א, בפני כב' השופטים י. גולדברג – סגן נשיא, ר' שטרנברג אליעז – סגן נשיא וע' פוגלמן, בענין רזין בנימין נגד חרות בע"מ וחב' אליהו בע"מ – חברה לביטוח נקבעו 2 הלכות חדשות.

 

להלן תאור התאונה:
רזון בנימין (המערער) עבד במשך כשנה, כעוזר טכנאי לעבודות מיזוג אוויר בחברת חרות בע"מ (משיבה 1). ב- 31/7/97, נשלח לתקן מזגן אצל לקוח של משיבה 1 – "מכון קלוד" בגבעתיים. העבודה בוצעה תחת פיקוחו של ציון ישראלי – טכנאי מיזוג אוויר, עובד ותיק של המשיבה.
המערער עלה על סולם, באורך של כמטר וחצי, כדי להגיע למזגן שהיה בגובה של כשלושה מטרים מעל הרצפה. במהלך העבודה איבד המערער את שיווי משקלו כאשר ניסה לתפוס חלק שנשמט ונפל. הוא נאחז באמבטיית הניקוז של המזגן בניסיון למנוע מעידה ונחתך באצבעותיו. הפציעה נגרמה בשל הפח הדק ממנו עשויה אמבטיית הניקוז.
 
להלן לשון בית המשפט:
"1. מחוקק המשנה הקדיש פרק מיוחד ל"סולמות" בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988. תקנה 72 יוצאת מנקודת הנחה כי המעביד מספק לעובדים סולמות לביצוע העבודה:
"מבצע בניה יספק לאתר סולמות ללא פגם, מחומר מתאים למטרה שלה הוא נועד או לה הוא משמש, בכמות הדרושה".
 
במקרה שבפנינו אין חולקין כי המעביד לא עמד בחובה זו ולתובע לא סופק סולם על ידי מעסיקתו. הוא נאלץ להשתמש בסולם שסיפקה לו מזמינת השרות, בדירת מגורים. מטבע הדברים מדובר בסולם ביתי מסוג "שושנה", בגובה של כמטר וחצי."
 
פרשנות:
 מחלק פסק דין זה אנו למדים שעל מעסיק לספק בעצמו סולם ואל לו לשלוח את העובד בתקווה שבמקום ההתקנה אליו נשלח יהיה סולם וכי העובד יוכל לעשות בו שימוש.
 
 
2. אורכו הבטיחותי של סולם הוא תולדה של אפשרות האחיזה הבטוחה בו. על כך אמר בית המשפט:
 
"זאת ועוד, הסיכון לנפילה מסולם אינו פונקציה של מידת יציבותו בלבד. השטח המצומצם של כל שלב בסולם, מונע מהעומד עליו אפשרות לנוע לצדדיו. לכן, יכולתו לשמור על שיווי משקל, מותנית באפשרות שידיו תהיינה נגישות לדבר מה יציב שניתן לאחוז בו. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה הוא מבצע עבודה בגובה, מהסוג שביצע המערער.
 
על הדרישה לדבר מה יציב שניתן לאחוז בו, ניתן ללמוד מתקנה 73 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988:
 
"גובה סולם-
 (א) סולם שארכו עולה על 2 מטרים יהיה גבוה במטר אחד לפחות
 מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בו.
 (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם במקום הגבוה ביותר
 אליו יגיע אדם תוך שימוש בסולם נמצאת אחיזת יד מתאימה".     
                       

הדרישה המופיעה בתקנת משנה (א) אקוויוולנטית לדרישה כי תהיה נגישות של הידיים לסולם עצמו, לצורך אחיזה. תקנת משנה (ב) היא תחליף לדרישה זו. יאמר כי התקנה מתייחסת לסולמות בגובה העולה על 2 מטרים, בלבד. אין להשתמש בסולמות אלה באופן שהחלק העליון של הסולם, ממקום הדריכה עד הקצה, יהיו באורך של פחות ממטר. לכן, מקום שגובה הסולם הוא 2 מטרים וסנטימטר אחד, אין לעלות עליו מעבר לגובה של מטר אחד וסנטימטר אחד, בכפוף לתקנת משנה (ב).
המסקנה העולה מן האמור היא כי לנגד עיניו של מחוקק המשנה עמדה ההנחה, כי נפילה מגובה של יותר ממטר מסוכנת, ואילו נפילה מגובה של פחות ממטר אינה מסוכנת. בהתאם לכך הוגבלה תחולת התקנה.

הבה נבחן את השאלה, כיצד יש להתייחס למצב בו אורך הסולם אינו עולה על שני מטרים אך המשתמש בו עולה לגובה של יותר ממטר אחד. נניח למשל, כי אורך הסולם הוא מטר אחד ותשעים סנטימטרים וכי המשתמש בו עלה עד לקצה הסולם. על פי לשון התקנה, אין היא חלה בנסיבות אלה שכן הסולם קצר משני מטרים. אך כפי שהוסבר, ההנחה המונחת בבסיס התקנה הינה, כי נפילה מגובה של יותר ממטר אחד מסוכנת ועל כן, במקרה בו מתבצעת עבודה תוך כדי עמידה על סולם, כאשר המרחק מהקרקע עולה על מטר אחד ואין בקרבת העובד עצם יציב לאחוז בו במהלך העבודה, ניתן להסיק כי שיטת העבודה רשלנית, אף אם אורכו של הסולם אינו מגיע לשני מטרים."
 
פרשנות:
אם אדם עולה על סולם לגובה של יותר ממטר אחד וסנטימטר אחד, הסולם חייב להיות ארוך במטר אחד ממקום עמידת העובד. למשל עלה 1.80 מטר יהיה אורך הסולם 2.80 מטר לפחות.פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
5 + 11 =