חשיפה לשמש של מורה להתעמלות

ת.א. 17793-03-09 שולמית דגן נגד מדינת ישראל, בית משפט השלום חיפה, כב' השופט א.סלאמה
התובעת הינה ילידת 1948 עבדה כמורה להתעמלות אצל הנתבעת, החל משנת 1970 ועד לשנת 2007. התובעת טוענת, כי בשל העובדה שעבודתה היתה כרוכה בחשיפה ממושכת לשמש, התפתחה אצלה מחלת סרטן העור.

לגרסת הנתבעת, הסכנה והנזקים הכרוכים בחשיפה לקרני השמש היו ידועים לכל כבר בשנות השבעים (תחילת עבודתה של התובעת). בנוסף, התובעת קיבלה הדרכות והוצאו חוזרים ספציפיים של מנכ"ל משרד החינוך לעניין זה. עוד נטען, כי ייתכן והנזקים הנטענים נגרמו לתובעת כתוצאה מחשיפה לשמש מחוץ לשעות עבודתה, ועל כן לא הוכח קשר סיבתי בין הנזקים הנטענים לתנאי העבודה של התובעת.

נזקי העור שנגרמו לתובעת כתוצאה מחשיפתה לשמש, הוכרו כפגיעה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי (המל"ל).

החלטת כב' השופט:

יש לקבוע, כי היה על הנתבעת לצפות את התרחשותו של הנזק שנגרם בפועל ולפעול למניעתו. כאשר מדובר בעובדים כגון התובעת שעבודתם מחייבת חשיפה לשמש, חלה חובה על המעביד להדריך, לידע ולוודא שימוש בציוד הגנה מתאים. בנוסף, על המעביד לבצע בדיקות תקופתיות, פיקוח (התערבות יזומה ונמרצת) וקביעת העבודה בשעות הנחשבות לפחות מסוכנות. במידה ולא ניתן לקיים העבודה בשעות הנזכרות, על המעביד לדאוג ככל הניתן לסביבת עבודה מקורה (אולם) או מוצלת. מסקנה זו אף נתמכת בחובה המוטלת על הנתבעת מכוח תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997.

אני מקבל טענתה של התובעת, לפיה במשך רוב שנות עבודתה לא היתה מודעת בצורה מספקת לנזקים הכרוכים בחשיפה ממושכת לשמש במסגרת עבודתה ועל כן לא נקטה באמצעי התגוננות מתאימים.

כאשר מדובר בעובדים שעבודתם מחייבת חשיפה לשמש, חלה חובה על המעביד להדריך, לידע, לוודא ולפקח על שימוש בציוד הגנה מתאים כגון משחות הגנה ולבוש מתאים, וכן לבצע לעובדים בדיקות תקופתיות ולוודא כי העבודה מתבצעת בשעות הנחשבות לפחות מסוכנות (עד 10:00 ולאחר 16:00). בהעדר התערבות נמרצת של המעביד (בין היתר באמצעות פיקוח והדרכה) וחרף המודעות בקרב הציבור לנזקי קרינת השמש, לא יושג שימוש מספק באמצעי ההגנה הנזכרים על ידי העובדים.

מהראיות שצורפו והעדויות שנשמעו עולה, כי הנתבעת לא ביצעה חובה כלשהי מהחובות המוטלות עליה כמעבידת התובעת והנזכרות לעיל.

אין הצללה מספקת בשטחים הפתוחים בבתי הספר ואין פיקוח מספק של המדינה בענין זה;
קיימות הנחיות משרד החינוך להגנה מפני השמש בשיעורי החינוך הגופני (לבישת חולצות טי וכובע רחב שוליים, מריחת איברי גוף חשופים במשחות הגנה, קיום השיעורים באולם או במקום מוצל החל מהשעה 11:00 ועוד), אשר אינן מיושמות בפועל, והענין אינו מפוקח כלל;
היעדר פיקוח, הדרכה ומעקב בעניין עובדים שעבודתם מחייבת חשיפה לשמש.

פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
7 + 6 =