נפילת מכונת הרמה ברולדין וגרימת מוות

ת"פ 1279-09 בית המשפט שלום כפר סבא, מדינת ישראל נגד ואתורי וסעדייב
נפילת מכונת הרמה ברולדין וגרימת מוות
רולדין - אשמת מוות ברשלנות ע"י עובדי המאפייה

הנאשמים, גיל ואתורי יליד 1968 ושמאי סעדייב הועמדו לדין בעבירה של גרם מוות ברשלנות. המדינה האשימה אותם באחריות רשלנית למותה של איריס מנצור ז"ל, אשר נמחצה למוות תחת מעלית משא במקום עבודתה – העסק "רולדין" ברעננה. 
 

 

 

בשנת 2007 רכש ואתורי את העסק "רולדין" ברעננה ושימש כבעליו. בעסק היתה מותקנת מכונת הרמה שנועדה להעלות סחורה מהקומה הראשונה לקומה השנייה. מכונת ההרמה הורכבה מכננת חשמלית מתכתית עם אונקל, אשר התחברה לסל הרמה, והותקנה בתוך פיר. סל ההרמה נע בתוך הפיר על גבי גלגלים בין שתי מסילות מתכת. הפעלת המעלית התבצעה על ידי לחצני הפעלה שהיו מותקנים בשתי קומות העסק. תנועת הסל התבצעה על ידי לחיצה מתמדת על הלחצנים, ושחרורם גרם לעצירת תנועת סל ההרמה. הגישה לסל ההרמה היתה דרך דלת רגילה בקומת הקרקע, אשר לא מנעה כניסה לפיר, ודרך סורג מתכתי בקומה השנייה אשר מנע כניסה לפיר.

 

מר סעדייב כאופה בעסק. סעדייב לא מונה כמפעיל מכונות הרמה ולא הודרך על ידי אדם מיומן ומוסמך בהפעלתה ובסיכונים הכרוכים בכך, בהתאם לדרישות הדין.

 

בחיבור שבין סל ההרמה לאונקל חסר מנגנון נעילה (לשונית ביטחון), ועוד חסר מנגנון נגד רפיון שרשרת, שמטרתם למנוע יציאת האונקל מטבעת סל ההרמה, ולהביא להתנתקות הסל משרשרת המכונה. כמו כן במתקן ההרמה חסר מנגנון נעילת דלתות, שהיה אמור למנוע גישה לפיר מכונת ההרמה בעת פעולתה.

 

במועד שאינו ידוע במדויק, הבחינו הנאשמים כי החיבור בין מתקן ההרמה לאונקל נשחק, והחיבור פתוח. עוד הבחינו הנאשמים כי מתקן ההרמה השתחרר מהאונקל. סעדייב ירד לפיר המתקן, חיבר את השרשרת שהשתחררה למתקן ההרמה, והנאשמים חיברו בצוותא את מתקן ההרמה לאונקל באמצעות סרט הדבקה וחוט ברזל. זאת במטרה למנוע את יציאת האונקל מטבעת סל ההרמה.

 

ביום 22.2.08 היתה המנוחה בקומת הקרקע. היא בקשה מסעדייב, אשר שהה בקומה העליונה של העסק, להרים את מתקן ההרמה, עליו הניחה מגשים עם סחורה. סעדייב לחץ על כפתור הרמת המתקן והמנוחה הכניסה את ראשה לפיר מתקן ההרמה. בשלב זה התנתק סל ההרמה, לאחר שאונקל השרשרת השתחרר מטבעת הסל, נפל על ראשה של המנוחה, והיא נמחצה תחתיו. כתוצאה מהתאונה נגרם מותה המיידי של המנוחה.

 

ואתורי לא דאג, בהיותו בעל העסק, לכך שמכונת ההרמה תהיה תקינה, בכך שהיה בה חסר של מנגנון נעילה של לשונית ביטחון שימנע בריחת האונקל מטבעת הסל, מנגנון נגד רפיון שרשרת ומנגנון לנעילת דלתות מכונת ההרמה, כך שלא ניתן יהיה להיכנס לפיר המתקן בעת פעולתו – וזאת בניגוד לסעיף 80 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970; לא דאג לכך שמכונת ההרמה תיבדק במועד, על ידי בודק מוסמך למכונות הרמה; לא מינה מפעילי מכונת הרמה ולא דאג להדרכה ראויה לעובדים באשר לאופן הפעלת המתקן בהתאם להוראת תקנה 18 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992;

הנאשמים, לאחר שהבחינו שהאונקל השתחרר מטבעת סל ההרמה, וביודעם כי חסר מנגנון נעילה שתפקידו למנוע את השתחררות האונקל מטבעת הסל, חיברו את הסל לאונקל באמצעות סרט הדבקה וחוט ברזל, וזאת במקום לדאוג כי אדם מקצועי שהוסמך לכך יחברו באופן בטיחותי, בניגוד להוראות סעיפים 80 ו-81 לפקודה;

סעדייב הפעיל את מתקן ההרמה בעת התרחשות התאונה, אף שלא הוסמך לכך כדין, ואף שידע שהסל מחובר לאונקל באמצעות סרט ההדבקה וחוט ברזל, ומבלי לוודא שלא תגרם פגיעה לאדם בעת הפעלת המתקן, בניגוד להוראת תקנה 18(א) לתקנות.

 

הצדדים הגיעו להסכמה לעניין העונש. בהסדר הטיעון נקבע כי הצדדים יעתרו במשותף לגזור על ואתורי עונש של ארבעה חודשי מאסר לריצוי בפועל, שירוצו בעבודות שירות, מאסר על-תנאי וקנס. הצדדים ביקשו כי בית המשפט יגזור על סעדייב עונש של מאסר על-תנאי וקנס. 
ואתורי נטל אחריות למעשיו ומחדליו והודה בפני בית המשפט. ההסדר לא כלל רכיב של פיצויים למשפחת המנוחה, משום העובדה שבעלה והוריה של המנוחה הגישו תביעת נזיקין, בגדרה פוצו בהסכמה בסכום של 1,750,000 ₪.  פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
11 + 7 =