טנקים כמתקני משחקים - פסק דין

ית משפט השלום בירושלים, כב' השופטת מרים אילני, ת"א 12692-08 ע.ב. נגד מועצה מקומית הר אדר
התובע, יליד 1993, נפגע ביום 27.10.01 במהלך ביקור באתר חטיבת הראל שבאזור הר אדר. האתר הוקם לשם הנצחת חיילי החטיבה שנפלו במערכות ישראל ובו הוצבו, בין היתר, טנקים וכלי רכב משוריינים אשר שימשו את כוחות צה"ל במלחמות ישראל.

בהיות התובע כבן שמונה וחצי, במסגרת טיול משפחתי, טיפס על אחד הטנקים שהיו באתר. תוך כדי טיפוס התנתק החלק בו אחז התובע, מהטנק, וכתוצאה מכך נפל ונחבל בידו הימנית.

התובע ואימו תיארו כי לא הוצבו במקום שלטים או גדרות מהם ניתן היה להבין כי הטיפוס על הטנקים או ההימצאות בקרבתם, אסור. כמו-כן, ציינו כי לא ניתן היה להבחין כי הטנק אינו בטיחותי. האם תיארה כי האזהרה שהייתה באתר הייתה מפני תעלות פתוחות שהיו בו

לכתב התביעה צורפה חוות דעת מטעם מהנדסת בטיחות, הגב' ורדית אייל-ביקלס, אשר ביקרה באתר יומיים לאחר האירוע. לגישת מהנדסת הבטיחות, במידה והנתבעים סברו כי הטיפוס על הטנקים אסור, היה עליהם לאסור זאת באמצעות גידור ושילוט מתאים, אולם, מאחר והדבר לא נעשה, הרי שיצרו למעשה גן משחקים אשר כלי הרכב המוצבים בו מהווים מתקני משחקים. מכאן, חובתם של הנתבעים לבדוק האם הטנק נשוא התביעה עומד בתקן הישראלי הרשמי וכן חובתם לוודא כי תתקיים בדיקה תקופתית במסגרתה ייבדקו אמצעי החיבורים ואמצעי העלייה על הטנקים, וכן לדאוג שיותקנו אמצעי עלייה בטוחים לטנקים.

השופטת קובעת: הימצאותו של טנק עם ידית מנותקת, הנחזית להיות מחוברת, באתר שעל פי מהותו נועד למבקרים מן הציבור הרחב, מהווה מפגע המקים אחריות בנזיקין כלפי האנשים המטפסים עליו ונפגעים כתוצאה מהינתקות הידית. בהגיעי למסקנה זו, איני נדרשת להכריע בין הדעות השונות באשר להיותו של האתר גן משחקים אם לאו, והאם הוא עומד בתקנים כאלו או אחרים. משלא הוצבו שלטי אזהרה מפני טיפוס ולא הוצבו גדרות, המסקנה המתבקשת היא כי הציבור הרחב, לרבות משפחות עם ילדים, הוזמן לעלות על הטנקים על מנת להעצים את חווית הביקור ולכן היה על המועצה, כמי שאחראית לתחזוקת האתר, לדאוג לתקינות הטנקים או לחילופין לוודא כי למבקרים לא תהיה גישה אליהם.

הורי התובע טוענים, כי לא היה באפשרותם לצפות או למנוע מראש את קרות התאונה ואת הנזק שגרמה לתובע, שכן הם לא ציפו ולא יכלו לצפות כי ידית הטנק תתנתק ממקומה. כמו-כן, הם טוענים כי היו בקרבת מקום והשגיחו על התובע כנדרש מהורים סבירים.

השופטת קובעת: לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי בנסיבות המקרה דנן אין מקום להטיל אחריות על ההורים. למסקנה זו הגעתי מבלי צורך להכריע בשאלה, היכן היו הורי התובע בעת קרות התאונה והאם השגיחו עליו כיאות בעת שהתירו לו לעלות על הטנק, זאת מן הטעם שאין קשר סיבתי בין המחדל הנטען מצד ההורים ובין התאונה.
גם במצב בו ההורים היו מקיימים את כל המוטל עליהם על פי דין, ומשגיחים על הילד באופן ראוי, עומדים לידו ומוודאים כי יש לו את היכולת הפיזית, בהתאם לגילו וחוסנו, לעלות על טנק בגודל ובצורה של הטנק מושא דיוננו, לא היה בכך כדי למנוע את התאונה או להקטין את הנזק שנגרם כתוצאה ממנה כיוון שהליקוי בטנק היה נסתר.פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
12 + 6 =