שני בודקים מוסמכים למעליות הושעו מתפקידם

הבודק הרצל יעקוביאן והבודק רמי זלוצ'יבר הושעו מתפקידם בעקבות ביקורת של מינהל הבטיחות הוהבריאות
בביקורת של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה על פעילות הבודקים המוסמכים לכלים טעוני בדיקה, נמצא בודק מוסמך למעליות המבצע בדיקות בטיחות תקופתיות בצורה רשלנית שאינה עומדת בקנה אחד עם הדרישות לבדיקת מעליות וכללי המקצוע הנדרשים.

בעקבות זאת, ערך מינהל הבטיחות שימוע לבודק המוסמך, הרצל יעקוביאן, והשעה את פעילותו כבודק למעליות למשך 3 חודשים החל מ-02.05.14 ועד ל-01.08.14, תוך אזהרה לבל יישנו מקרים אלה בעתיד.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ערך שימוע לבודק המוסמך, מר רמי זלוצ'יבר, והשעה את פעילותו כבודק למעליות למשך 3 חודשים החל מ-15.05.14 ועד ל-14.08.14, תוך אזהרה לבל יישנו מקרים אלה בעתיד.

תמוה כי הודעה זו לא נמסרה בחדשות לכלל הציבור, על מנת שיוכל לערוך בדיקה נוספת של המעליות - אשר בדיקתן לקוייהפנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
3 + 9 =