בית משפט העליון קיבל ערעור המחזיק בגג שביר

ע"א 3370/12, כבוד השופטים י' דנציגר, ע' פוגלמן, צ' זילברטל
בית משפט העליון קיבל ערעור המחזיק בגג שביר
ע"א 3370/12, כבוד השופטים י' דנציגר, ע' פוגלמן, צ' זילברטל
ברוך כהן נגד דוד גדעון ועזרא שמעיה
ערעור על החלטתה של כב' השופטת ד' גנות בבית המשפט המחוזי בת"א 1828/05

דוד גדעון (להלן: העובד) הועסק אצל עזרא שמעיה (להלן: המעביד), במוסך באור יהודה. העובד והמעביד הגיעו למוסך על מנת לבצע תיקון בגג המוסך שהיה מכוסה לוחות אסבסט, אך תוך כדי העבודה נשבר אחד מהלוחות מתחת לרגליו של העובד והוא נפל מגובה של כארבעה מטרים ונחבל. בכתב הגנתו, טען המחזיק כי אין עילה משפטית לחיובו בגין נזקי העובד, בין היתר, בשל אשמו התורם של העובד והעובדה שעלה לגג על אף שהמעביד הורה לו מפורשות לא לעשות כן.

החלטת בית המשפט המחוזי ופסק דינו : בית המשפט הדגיש את האחריות הכבדה יותר המוטלת על מעביד לשמירה על ביטחון עובדיו, אך בשים לב להתעלמותו המוחלטת של המחזיק מהצורך לוודא את קיומם של אמצעי בטיחות נאותים לעבודות המבוצעות בחצריו קבע כי המחזיק, יחוב ב-25% מהנזק שנגרם לעובד.

השופט י' דנציגר:
אין מחלוקת כי על עבודת תיקון גג האסבסט במוסך שבשליטת המחזיק חלות תקנות העבודה על גגות שבירים.
מתקנות אלה ניתן ללמוד את הדברים הבאים: כאשר עבודת תיקון של גג שביר או רעוע מתבצעת ב"מפעל", הרי שברירת המחדל היא שתופש המפעל, קרי, המחזיק בו, אחראי לביצוע תקנות העבודה על גגות. ואולם, ככל שהמחזיק התקשר עם קבלן מומחה לצורך ביצוע העבודות, הרי שהאחריות לביצוע התקנות הוא על הקבלן; באופן דומה, כאשר עבודת תיקון הגג מתבצעת ב"בניה", ברירת המחדל היא כי מנהל העבודה הוא האחראי לביצוע התקנות. ואולם, כאשר לא נתמנה מנהל עבודה, חייב "מבצע הבניה" לקיים את התקנות. במקרה שלפנינו, המוסך הינו "מפעל" והעבודות שבוצעו על גגו נופלות בגדר "בניה".
בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודות בניה, אין מחלוקת שהמעביד במקרה שלפנינו הוא קבלן ראשי שהתקשר בהסכם עם המחזיק בהיותו מזמין.

ייתכן, כי יתרשל אדם בעצם בחירת הקבלן שיבצע את העבודה ובשל כך יחוב באחריות בגין נזקים שייגרמו במהלכה. ואולם, במקרה שלפנינו לא העלה העובד טענה זו לפני בית המשפט המחוזי ולכן לא ניתן להתייחס אליה ולבררה בשלב הערעור.

לאור כל האמור לעיל, נקבל את הערעור ונקבע שהמחזיק אינו חב במקרה דנן בנזקיו של העובד כלל.

השופט צ' זילברטל:
לטעמי יש מקום לקבוע כי במקרה דנא לא הוכחה רשלנות מצד המחזיק ועל בסיס זה לדחות את התביעה נגדו ככל שהיא מתבססת על עוולת הרשלנות.

השופט ע' פוגלמן:
גם להשקפתי דין ערעורו של המערער 1 (המחזיק) להתקבל.

ניתן היום, כ"ה בשבט תשע"ד (26.1.2014).פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
3 + 8 =