תביעות שיבוב על פי חוק הביטוח הלאומי כנגד ממוני בטיחות

"ויקו לעשות ענבים, ויעש באושים" (ישעיהו ה' 1 – 2)
גילוי דעת
 
בהמשך לפניותיהם של הנהלות חטיבת הבטיחות שבאיגוד לשכות המסחר ושל ארגון הממונים על הבטיחות, התקיימה ישיבה ביום 16.08.11 באגף ביטוח נפגעי עבודה שבמל"ל.
 
קדמו לכך פגישות עם מר יורם אלעזרי – מפקח עבודה ראשי, אשר יזם את הישיבה.
מר אלעזרי נתבקש להציג את מצוקת הממונים הנתבעים בתביעות שיבוב וכן את תחום העיסוק העלול להיפגע משממונים ידירו את רגלם מהמקצוע כמו גם את המצוקה הגדלה בשל אי יכולת להשיג ביטוח מקצועי גם לאור התרבותם של תביעות השיבוב.
 
בפורומים שונים שנערכו לאחר המועד הנ"ל, בקול שמחה ובזחיחות הדעת, הבהיר מר יורם אלעזרי שאמנם הצליח לגרום לכך שלא תהינה תביעות שיבוב  בעתיד כנגד ממוני בטיחות.
 
משהתביעות ממשיכות, ובעקבות פנייתנו קיבלנו ממר אלעזרי את מסמך ההבנות שהשיג. חשכו עינינו!!!
 
ההחלטה העיקרית שנתקבלה, מדירה שינה מעינינו מיום שקראנו אותה לראשונה. כדלקמן:
"בסוגיה העקרונית ככלל המוסד תמיד יבצע פעולות שיבוב כנגד מוסדות וארגונים ובעדיפות אחרונה כנגד פרטיים גם בשל היכולת לממש את פסק הדין וגם בשל הרגישות הסוציאלית"

במילים אחרות ככלל ימשיך המוסד להגיש תביעות שיבוב כנגד ממונים, הלפיד המנחה את המוסד הוא:
1.   אם הממונה הינו חלק מיועצי וממוני בטיחות הפועלים באמצעות חבר בני אדם, המוסד ימשיך לבצע פעולות שיבוב.
 
2.  כשהמוסד יבחן וימצא שאיננו יכול לממש פסק דין לטובתו עקב חדלות פרעון של הנתבע(ים), הוא ימנע מלהגיש את תביעת השיבוב.
     מכאן שלא טובת הממונה מול עיני המוסד אלא טובתו הוא.
 
3. המוסד לא יפגע בעניים ובאביונים המשמשים כממוני בטיחות בשל הרגישות הסוציאלית.
    אולם לגבי אלה שיש ביכולתם לשלם לדעת המל"ל, מנחה העיקרון "ככלל יבצע המוסד תמיד פעולות שיבוב".
 
זהו פרצופו האמיתי של ההסכם של מר אלעזרי עם המוסד, אשר על פיו מר אלעזרי נתן ידו בשם ממוני הבטיחות להרע.
להרע לאותם ממוני בטיחות אשר כל פעולותיהם באים לחסוך פגיעות בגוף ובנפש ומכאן לחסוך תשלומי המל"ל לנפגעים.
 
 
אנו, הזרוע העיקרית ולמעשה היחידה של הממסד הנלחמת בתאונות העבודה, חייבים לקום ולעזוב, להותיר את אגף הפיקוח על העבודה ואת המל"ל מול עשרות אלפי המעסיקים. אין ספק שאז ייפול אצלם האסימון.
 
 


פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
4 + 12 =