מהעיתונות: כנס בטיחות 26-28 ינואר 2010

חידושים בחקיקת בטיחות בעבודה - מכת תאונות עבודה בישראל – עיקר התאונות הקטלניות בשל נפילה מגובה
מהעיתונות: כנס בטיחות 26-28 ינואר 2010
בתערוכת אחזקה ובטיחות במרכז הירידים בתל אביב בימים 26-28 בינואר חידושים בחקיקת בטיחות בעבודה ונתונים על מכת תאונות העבודה בישראל, שבה עיקר האסונות נגרמים בשל נפילה מגובה, יוצגו בכנס השתלמות מיוחד שייערך בתערוכת אחזקה ובטיחות SAFEWORK&MAINTENANCE שתתקיים בימים 26-28 בינואר בגני התערוכה בתל אביב בארגון קבוצת שטיר.

כ-100 חברות מהמובילות בענף הבטיחות והאחזקה היעילה בתעשייה נוטלות חלק בתערוכה והם יציגו אמצעי חילוץ חדישים, מסכות פנים היעילות נגד שפעת חזירים וציוד מגן להגנה אישית. המרצים בשלושת ימי ההשתלמות יביאו לידיעת הציבור חידושים בתחומי החקיקה, הניהול והטכנולוגיה שמטרתם שמירה על שלומם ובטיחותם של כלל הציבור והעובדים.

ד"ר אלעזר איל-ביקלס, יו"ר כנס ההשתלמות מסר, כי המטרה היא היא להתמודד עם גורמי הסיכון כדי להקטין את מספר הפגיעות שהם עלולים לגרום לגוף ולנפש. ד"ר ביקלס הוא מנכ"ל חברת ב.י.ק.ל.ס. – בטיחות א+א, חברה העוסקת בחקירת תאונות ובמתן חוות דעת למתדיינים במישור הפלילי ובמישור האזרחי. לדבריו,למעשה אין כיום הגנה בחוק על מרבית המשתמשים בבניינים. בתקנות התכנון והבניה - נקבעו דרישות מינימאליות למשתמש בחלקי מבנים כגון: מדרגות, מעקים, מעברים ופתחים. כותרתו של הפרק המשמעותי בתקנות אלה היה "דרכי גישה". לאחרונה שונה פרק זה, נוספו בו דרישות רבות וחשובות הבאות להגן על שלום המשתמשים בבניינים, אולם שמו של הפרק שונה ל"בטיחות אש בבניינים".

נתאר לעצמנו, אומר ד"ר איל-ביקלס, תאונה שבה נפל קשיש שעשה שימוש במהלך מדרגות שנבנו שלא על פי הוראות התקנות. מומחה מטעמו של הקשיש יעשה שימוש בחוות דעתו המקצועית שתוגש לבית המשפט, על מנת לעזור לקשיש להוכיח את תביעתו. הצד שכנגד, שרוצה להדוף את התביעה יטען שלא ניתן לעשות שימוש בהוראות תקנות חדשות אלה, מאחר שאין קשר סיבתי בין השימוש של הקשיש במהלך המדרגות לבין התקנות העוסקות בשימוש בעת מנוסה מאש. סביר להניח שבית המשפט יקבל טענה זו. המצב הבלתי אפשרי שמעוגן כיום בתקנות הינו, שנקבעו רק דרישות בטיחות לעת חירום שבה פורצת אש. בפרק אחר נקבעו דרישות לסידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי ובפרק נוסף הובאו דרישות לשמירת שלומם של מוגבלים. אולם לענין מי שאינו נס על נפשו מפני אש והוא איננו נכה או מגובל, אין כללי בטיחות בתקנות התכנון והבניה, הסביר.

האבסורד מרקיע שחקים שעה שמושווים את הדרישות שבתקנות לכל קבוצת אוכלוסיה מאלה שנמנו, אומר ד"ר איל-ביקלס. לכל קבוצת אוכלוסיה דרישות למידות ולסידורים בעלי אופי שונה בחלקם. עולה מכך, שבבניין ציבורי יש למעשה לבנות למשל שלושה גרמי מדרגות מקבילים, האחד למנוסה מאש, השני לנכים והשלישי למוגבלים. התקנות הגדילו לעשות והדרישות אף שונות שעה שגרמי המדרגות נמצאים במבנים לצרכי מטרות שונות ובהן בין היתר, בבנייני מגורים, בתוך בנייני ציבור, במדרגות חירום חיצוניות, במדרגות המוליכות למקלטים או באצטדיונים. האם גופו של האדם משתנה על פי אופיו ותפקידו של הבניין - מקשה ד"ר איל-ביקלס ומסביר, שכל הלומד את פרטי תקנות התכנון והבניה יגיע למסקנה הלא הגיונית אליה הגיע המחוקק, שאמנם גופו משתנה כזיקית המחליפה את צבעה, שעה שאנו עושים שימוש במבנים שייעודם שונה. לדבריו, מתוך נתוני המוסד לביטוח לאומי ניתן ללמוד על הזכאים לקבלת דמי פגיעה כתוצאה מתאונות עבודה. בשנים 2004 עד 2006 היו מספר הנפגעים לאלף נפש בירידה מתונה מ- 25.0 ל- 22.9 נפגעים ובשנת 2007 קפץ מספר זה ל- 24.1 בשנת 2008 שוב חזר המספר לזה של 2006. אולם בדיקת ממוצע ימי ההיעדרות לתאונה מצביע על עליה הדרגתית. בשנת 2005 33.0 ימי היעדרות לתאונה ובעליה עד כדי 34.5 בשנת 2008. מכאן שלמעשה למרות המשאבים הלאומיים הרבים המושקעים באגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התמ"ת, במוסד לבטיחות ולגיהות, בקרן מנוף שתפקידה לקדם פרוייקטים למניעת תאונות באמצעות כספי לביטוח לאומי, לא הצליחו הגופים הללו להתמודד עם מכת התאונות. בשנת 2008 היו 69,734 מקבלי דמי פגיעה ויש לזכור שאלה לא כוללים את הנפגעים שחזרו לעבודה תוך 9 ימים מיום שהתאונה נגרמה. כמו כן, יש לזכור שחלקם הגדול אם כי הלא ידוע של החולים במחלות המקצוע, לא מזוהים עם העיסוק שבו נפגעו ומכאן שגם לא נספרים ברשימת מקבלי דמי הפגיעה. הגיע הזמן אומר ד"ר איל-ביקלס לעשות רוויזיה בכל המערכות שתפקידם למנוע תאונות ומחלות מקצוע ואשר קצרה ידם מלעשות כן. עוד מסר, כי בשנת 2008 היה הגורם המשמעותי ביותר לתאונות העבודה הנפילה מגובה. 32 אחוז מכלל מקרי המוות במשק היו עקב גורם זה, ובענף הבניה בלבד 53 אחוז. בשנים שקדמו היה המצב דומה. על כן, פורסמו תקנות בטיחות בעבודה בדבר עבודות בגובה בשנת 2007. תקנות אלה מחייבות שלא להעסיק עובד במקום שממנו העובד עלול ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, אלא אם העובד עבר הכשרה ונושא אישור המתיר לעבוד בגובה בעיסוקים שנקבעו בתעודה. בפועל חלק נכבד מהמעסיקים טרם הכשיר את עובדיו. קל להכין תקנות אומר ד"ר איל-ביקלס, קשה מאוד לאכוף אותן. התקנות חלות על מפעל, על עבודות גלישה וטיפוס, על תרנים במקום שאינו מפעל ועל עבודה בגובה מטעם מפעל במקום שאינו מפעל. למשל, עבודת שיפוץ של דירה נחשבת בחוק לעבוד במפעל. על כן, בעל דירה שהזמין בעל מקצוע ולא ווידא שיש בידו תעודה המתירה לו לעבוד בגובה, עבר על הוראות תקנות אלה. אולם הבעיה העיקרית הינה של העובד אשר הודרך, קיבל ציוד להגנה מפני נפילה ולא נהג על פי כללי ההדרכה או שלא עשה שימוש בציוד.

עובד זה אם ייפול ויפגע, למעשה הוא ומשפחתו לא יזכו לפיצוי מעבר לתשלומי הביטוח הלאומי, שכן בית משפט ייקבע לו אחוז רשלנות גבוה עד כדי דחיית התביעה. לדברי המומחה, קל יותר לעסוק בגורם המכאני, פיסי, סביבתי, מלעסוק בגורם האנושי. כבר לפני עשרות שנים העולם הבין שאת מכת התאונות ניתן לתקוף בעזרת הטיפול בגורם האנושי, אשר המומחים בעולם הסכימו שלכשמונים אחוז ויותר מכלל התאונות אחראי גורם זה. הרשויות בארץ טרם השכילו לטפל בגורם האנושי, דהינו הנעת העובדים לעבוד בתנאי בטיחות ובכלל זה הטלת קנסות אישיים ועדיין מפנים את מאמציהם אל הגורמים האחרים שנוטלים רק כ- 20 אחוז מכלל התאונות ,משום שקל יותר לטפל בגורמים אלה.

עוד הוא מתריע שאגף הפיקוח על העבודה מופקד על קיומם של כל חוקי העבודה ובהם גם חוקי הבטיחות באמצעות 59 מפקחים בלבד בפיזור ארצי אשר מופקדים על כ- 50,000 מקומות עבודה וזוהי אוזלת יד. מקבוצת שטיר נמסר, כי "תערוכת אחזקה ובטיחות" נועדה לתת מענה לשאלות רבות בתחום אספקת אמצעי הבטיחות לאדם באשר הוא, במפעל, במשרד, באתרי נופש ובמקומות בילוי, בבתי ספר, בכל אותם האתרים שבהם אורבת סכנה לפרט או לכלל.WWW.STIER.CO.IL לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
9 + 11 =