מצגות ותוכנית כנס בטיחות 26-28 ינואר 2010

לרשותכם המצגות בסוף תוכנית הכנס
תכנית הכנס
23-24 בפברואר 2011
  
2  ימי השתלמות מוכרים לממוני בטיחות
על ידי מפקח עבודה ראשי, לצורכי שמירת הכשירות
 
23.02.2011
 
08:30-09:15     התכנסות, הרשמה וכיבוד קל
09:15-09:45     ברכות ודברי פתיחה: עו"ד אוריאל לין

11:00-11:45     חלופת בסיס הביצועים – NFPA101
12:45-11:45     חקירת דלקות שמקורן בכשל חשמלי
12:45-13:30     צהריים
13:30-14:00     שיקולים בקביעת מערכות ואמצעי מיגון אש
14:00-15:00     תקני מיגון ומניעת אש
15:00-17:30     סיור בתערוכה, סיכום ומתן אישורים
 
 מרצים:
אינג' שמואל נתנאל - מהנדס בטיחות והגנה מפני אש
פרופ. רפאל מר - מהנדס הגנה מפני אש
מר דניאל לוין - מומחה למיגון אש במבנים
מגיסטר יעקב רוסק - מהנדס חשמל, חשמלאי בודק סוג 3, חוקר תאונות ועד מומחה
מר אבישי בן חיים - חב' פרומיגון
 
  
27.01.2010
 אחריות פלילית ואזרחית לשמירה על בטיחות האדם
 
09:00-09:30     התכנסות וכיבוד קל
09:30-11:00     גישות בחקיקה ופסיקה עכשווית בדבר אחריות פלילית ואחריות אזרחית
11:00-12:45     אחריות של תופס, מחזיק, מעסיק וממונה בטיחות
12:45-13:30     צהריים
13:30-14:15     אחריות של מזמין, מבצע בניה, קבלן וקבלני משנה
14:15-14:45     אחריות יצרן – תקנים מחייבים וחוק האחריות למוצרים פגומים
14:45-15:15     תמיכה ממוחשבת למידע בטיחותי מסונן
15:15-17:30     סיור בתערוכה, סיכום ומתן אישורים
 
 מרצים:
עו"ד גיל ברקאי - משפטן מומחה בתחום דיני הנזיקין
ד"ר אלעזר איל-ביקלס - יועץ בטיחות, חוקר תאונות ועד מומחה
מגיסטר ורדית איל-ביקלס - יועצת בטיחות, חוקרת תאונות ועדה מומחית
מר אילן דנש MBA – יועץ לניהול בטיחות
  
28.01.2010
 חקירת תאונות ומניעתן
 
09:00-09:30     התכנסות וכיבוד קל
09:30-10:15     מסמכי החקירה וחשיבותם
10:15-11:00     שיטות חקירה והשפעתן על תוצאותיה
11:00-12:45     דוחות חקירה, הכנתם וחוות דעת
12:45-13:30     צהריים
13:30-14:00     נפילה מגובה, בעבודה, במבנים ובסביבה – קווי עיגון
14:00-14:30     טלמטריה וגילוי גזים – דור העתיד
14:30-15:00     הקמת צוותי חילוץ מגובה ומחללים מוקפים
15:00-17:30     סיור בתערוכה
  
מרצים:
ד"ר אלעזר איל-ביקלס - יועץ בטיחות, חוקר תאונות ועד מומחה
מגיסטר ורדית איל-ביקלס - יועצת בטיחות, חוקרת תאונות ועדה מומחית
מר אלדד ניר - יועץ מערכות בטיחות
יוחאי לליאור – חברת רסקיו 1 בע"מ – מומחה לחילוץ מגובה וממקום מוקף
מהנדס יגאל בוכוייץ – תואר שני בהנדסת תעו"ן ומנהל עסקים


מצגותתגובות הגולשים

03. אחריות של ממונה / ממונה מודאג (27/01/2010)
02. הרצאות מעניינות - חבל שלא היה מספיק זמן לשאלות / רוני (26/01/2010)
01. ברכותיי על היוזמה, מחכה למצגות / אסי י. (26/01/2010)

פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
4 + 11 =