חובת שימוש ברתמת בטיחות כאשר:

מי הם הגורמים האחראים לקריסת מבנה?