ת"י 1142: מעקים ומסעדים

מכתבנו למנהל אגף התקינה במכון התקנים הישראלי
ת"י 1142: מעקים ומסעדים
מעקה
במה זכו המסעדים להיות תחת דרישות התקן, שעה שהם מחוץ לבניינים, ומדוע גורלם שפר על פני גורלם של המעקים?

הנדון: ת"י 1142: מעקים ומסעדים גליון תיקון – אפריל 2003.
 
שמחתי לראות את תיקוני התקן הנדון. נראה שהתיקונים מחויבים היו על מנת להבהיר, ולהתאים לדרישות התקנים שצויינו אשר פורסמו לאחר התיקון שמיום 01.08.01.
 
לדעתי, תיקון הנוסח בסעיף 1. חלות התקן, יוצר לקונה. להלן ההסבר:
כל הקורא את התיקון מבין שהתקן דן במעקים המותקנים דרך קבע בבניינים ובמסעדים המותקנים דרך קבע בבנינים ובשטחים שמחוץ להם.
מהנ"ל עולה שלענין התקנת מעקים המותקנים דרך קבע בשטחים שמחוץ לבנינים, אין התקן דן.
 
אולם תקנים ת"י 1918 ות"י 2142, מפנים לת"י 1142 הנדון, לענין מבנה והתקנה של מעקים שמחוץ לבניינים.
 
אנא תשובתכם, במה זכו המסעדים להיות תחת דרישות התקן, שעה שהם מחוץ לבניינים, ומדוע גורלם שפר על פני גורלם של המעקים.
 
נראה לנו שהנוסח הקיים טוב דיו, אולם מאחר שנתבקש השינוי מ"בהתקנה ובטיב" ל"בטיב ובחיבור" יש לנסח את שתי השורות הראשונות של הסעיף כדלקמן:
"תקן זה דן בתוכן, בטיב ובחיבור של מעקים(1) ושל מסעדים(1), המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם, הנמצאים בגבולות הנכס(2).


פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
12 + 5 =