הרמת משאות (תרגום מ- ACGIH)

ערכי סף גבוליים לעניין הרמת משאות המומלצים למקומות עבודה
הרמת משאות (תרגום מ- ACGIH)
הרמת משאות במקומות עבודה
תרגום זה נערך על ידי ב.י.ק.ל.ס. – השקעות בע"מ – בטיחות א+א. כל העושה שימוש בתרגום זה, עושה זאת על אחריותו בלבד. הנוסח האנגלי כפי שמובא ב-ACGIH הוא הקובע. במידה שהבנת הנקרא בשפה האנגלית שונה מהבנת התרגום מומלץ לפנות למתרגם מוסמך או לברר את המשמעות אצל מומחיACGIH. יובהר שחברת ב.י.ק.ל.ס. – השקעות בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוצאות השימוש בנוסח התרגום לשפה העיברית.

 
 
דרישות עס"ג להרמת משאות
 
דרישות העס"ג כוללות 3 טבלאות עם הגבלות משקל (בק"ג), להרמת משאות בשתי ידיים, למשימות הרמת משאות של אדם יחיד, בטווח הטית הגוף של 30 מעלות ביחס לאופק. דרישות העס"ג הללו, המוצגים להרמת משאות, מוגדרים לפי משך הזמן: פחות או יותר משעתיים ליום וכן לפי תדירות הנמדדת במספר ההרמות לשעה, ובהתאם להגבלות המצוינות בהערות לכל טבלה.
 
יש לנהוג בשיקול דעת מקצועי על מנת להקטין את המשקל המיועד להרמה, תוך התחשבות בכל הגורמים ותנאי העבודה המוזכרים להלן:
הרמת משאות בתדירות גבוהה: > 360 הרמות בשעה.
משמרות עבודה ארוכות: הרמת משאות המתבצעת לאורך יותר מ8- שעות ביום.
חוסר סימטריה גבוה: הרמת משאות תוך כדי הטית הגוף בזווית > 30 מעלות ביחס לקו האופק.
הרמה ביד אחת.
תנוחה מאולצת (לא טבעית) של פלג הגוף התחתון, למשל הרמה תוך ישיבה או כריעת ברך.
חום ולחות גבוהים (ראה בפרק העוסק בעומס חום ומאמץ ב- ACGIH).
הרמת משאות לא יציבים (לדוגמא, נוזלים עם מרכז כובד משתנה).
אחיזת ידיים לקוייה: בהעדר: ידיות, פתחי אחיזה במארזים, או כל נקודות אחיזה נוחות להחזקת המשא.
יציבה לא בטוחה (לדוגמא, חוסר יכולת לתמוך בגוף בעת עמידה בעזרת שתי הרגליים).
 
הוראות למשתמשים:
  1. קרא את הדרישות להרמה של ציוד – עס"ג, על מנת שתוכל להבין את הבסיס לדרישות עס"ג אלה וההגבלות הנובעות מהדרישות.
      
  2. תקבע/תחליט האם משך זמן ביצוע המטלה הוא פחות או שווה לשעתיים ביום או יותר משעתיים ביום. משך זמן ביצוע המטלה הוא סה"כ משך הזמן שהעובד מבצע את המטלה ביום אחד. 
     
טבלה מס. 1 דרישות עס"ג למטלות הרמה בפרק זמן קטן או שווה לשעתיים ביום, תוך כדי ביצוע מספר הרמות קטן או שווה ל- 60 במשך שעה או לחילופין בפרק זמן גדול משעתיים ביום ובתנאי שמספר ההרמות לשעה יהיה קטן או שווה ל- 12
 
 
הרמות צמודות לגוף: כאשר המיקום האופקי של המשא פחות מ- 30 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים
הרמות ממרחק בינוני מהגוף: המיקום האופקי של המשא מ- 30 עד 60 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים
הרמות ממרחק גדול מהגוף: המיקום האופקי של המשא מ- 60 עד 80 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים (ראה סעיף א' למטה)
הגבלת טווח ההרמה (ראה סעיף ב' למטה) מ- 30 ס"מ מעל ועד 8 ס"מ מתחת גובה הכתף.
 
16 ק"ג
7 ק"ג
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
"גובה אצבעות האגרוף" (ראה סעיף ד' למטה) אל מתחת לכתף.
 
32 ק"ג
16 ק"ג
9 ק"ג
גובה אמצע השוק אל "גובה אצבעות האגרוף" (ראה סעיף ד' למטה)
 
18 ק"ג
14 ק"ג
7 ק"ג
מהרצפה אל גובה אמצע השוק
 
 
14 ק"ג
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
 
הערות:
 
א. ההרמה האופקית של משאות הוגבלה לטווח אופקי של לא יותר מ80- ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים. על כן, מטלות ההרמה לא יתחילו ממרחק העולה על טווח זה.
 
ב. אסור לבצע מטלות הרמת משאות שגרתיות מנקודת גובה התחלתית שמעל ל- 30 ס"מ מעל הכתף או ממקום שגובהו עולה על 180 ס"מ מעל גובה הרצפה.
 
ג. אסור לבצע משימות הרמת משאות שגרתיות לעניין הערכים המסומנים בטבלה ברקע אפור: "עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות". כל עוד ההוכחות הקיימות אינן מאפשרות זיהוי של טווח גבולות משקל בטוח, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי לעניין הרמות לא תכופות של משקלים קלים על מנת לקבוע אם הן בטוחות.
 
ד. עפ"י כללי האנטומיה "גובה אצבעות האגרוף" הינו כאשר העובד עומד זקוף ושתי זרועותיו נמצאות לצידי הגוף.
 
 
 
טבלה מס. 2 דרישות עס"ג למטלות הרמה בפרק זמן גדול משעתיים ביום, תוך כדי ביצוע מספר הרמות גדול מ- 12 וקטן או שווה ל- 60 במשך שעה או לחילופין עד פרק זמן קטן או שווה לשעתיים ביום ובתנאי שמספר ההרמות לשעה יהיה גדול מ- 60 אך קטן או שווה ל- 360.
 
 
הרמות צמודות לגוף: כאשר המיקום האופקי של המשא פחות מ- 30 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים
הרמות ממרחק בינוני מהגוף: המיקום האופקי של המשא מ- 30 עד 60 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים
הרמות ממרחק גדול מהגוף: המיקום האופקי של המשא מ- 60 עד 80 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים (ראה סעיף א' למטה)
הגבלת טווח ההרמה (ראה סעיף ב' למטה) מ- 30 ס"מ מעל ועד 8 ס"מ מתחת גובה הכתף.
 
14 ק"ג
5 ק"ג
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
"גובה אצבעות האגרוף" (ראה סעיף ד' למטה) אל מתחת לכתף.
 
27 ק"ג
14 ק"ג
7 ק"ג
גובה אמצע השוק אל "גובה אצבעות האגרוף" (ראה סעיף ד' למטה)
 
16 ק"ג
11 ק"ג
5 ק"ג
מהרצפה אל גובה אמצע השוק
 
 
9 ק"ג
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
 
הערות:
 
א. ההרמה האופקית של משאות הוגבל לטווח אופקי של לא יותר מ80- ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים. על כן, מטלות ההרמה לא יתחילו ממרחק העולה על טווח זה.
 
ב. אסור לבצע מטלות הרמת משאות שגרתיות מנקודת גובה התחלתית שמעל ל- 30 ס"מ מעל הכתף או ממקום שגובהו עולה על 180 ס"מ מעל גובה הרצפה.
 
ג. אסור לבצע משימות הרמת משאות שגרתיות לעניין הערכים המסומנים בטבלה ברקע אפור: "עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות". כל עוד ההוכחות הקיימות אינן מאפשרות זיהוי של טווח גבולות משקל בטוח, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי לעניין הרמות לא תכופות של משקלים קלים על מנת לקבוע אם הן בטוחות.
 
ד. עפ"י כללי האנטומיה "גובה אצבעות האגרוף" הינו כאשר העובד עומד זקוף ושתי זרועותיו נמצאות לצידי הגוף.
 
 
 
טבלה מס. 3 דרישות עס"ג למטלות הרמה העולות על שעתיים ביום ובתנאי שמספר ההרמות לשעה יהיה גדול מ- 30 אך קטן או שווה ל- 360.
 
 
הרמות צמודות לגוף: כאשר המיקום האופקי של המשא פחות מ- 30 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים
הרמות ממרחק בינוני מהגוף: המיקום האופקי של המשא מ- 30 עד 60 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים
הרמות ממרחק גדול מהגוף: המיקום האופקי של המשא מ- 60 עד 80 ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים (ראה סעיף א' למטה)
הגבלת טווח ההרמה (ראה סעיף ב' למטה) מ- 30 ס"מ מעל ועד 8 ס"מ מתחת גובה הכתף.
 
11 ק"ג
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
"גובה אצבעות האגרוף" (ראה סעיף ד' למטה) אל מתחת לכתף.
 
14 ק"ג
9 ק"ג
5 ק"ג
גובה אמצע השוק אל "גובה אצבעות האגרוף" (ראה סעיף ד' למטה)
 
9 ק"ג
7 ק"ג
2 ק"ג
מהרצפה אל גובה אמצע השוק
 
 
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות
 
הערות:
 
א. ההרמה האופקית של משאות הוגבל לטווח אופקי של לא יותר מ80- ס"מ מנקודת האמצע שבין העצמות הפנימיות של הקרסוליים. על כן, מטלות ההרמה לא יתחילו ממרחק העולה על טווח זה.
 
ב. אסור לבצע מטלות הרמת משאות שגרתיות מנקודת גובה התחלתית שמעל ל- 30 ס"מ מעל הכתף או ממקום שגובהו עולה על 180 ס"מ מעל גובה הרצפה.
 
ג. אסור לבצע משימות הרמת משאות שגרתיות לעניין הערכים המסומנים בטבלה ברקע אפור: "עדיין לא ידוע מקדם בטיחות להרמות חוזרות". כל עוד ההוכחות הקיימות אינן מאפשרות זיהוי של טווח גבולות משקל בטוח, יש להפעיל שיקול דעת מקצועי לעניין הרמות לא תכופות של משקלים קלים על מנת לקבוע אם הן בטוחות.
 
ד. עפ"י כללי האנטומיה "גובה אצבעות האגרוף" הינו כאשר העובד עומד זקוף ושתי זרועותיו נמצאות לצידי הגוף.
 
הוראות למשתמשים: (המשך)
 
3. קבע את תדירות ההרמה כמספר ההרמות שהעובד מבצע ביום.
 
4. השתמש בטבלת העס"ג התואמת את משך זמן ביצוע המשימה ותדירותה.
 
5. קבע את טווח גובה ההרמה (איור 1) בהתבסס על מיקום הידיים בתחילת ההרמה (Vertical location).
 
6. קבע את מיקום ההרמה האופקיHorizontal Location) ) יחסית לגוף העובד (איור 1) ע"י מדידת המרחק האופקי מנקודת האמצע בין צידן הפנימי של עצמות הקרסוליים לבין נקודת האמצע שבין הידיים בעת תחילת ההרמה.
 
7. קבע את עס"ג בק"ג עבור כל מטלת הרמה, כפי שמוצג בתאי הטבלה המתאימה, ובהתאם לטווח גובה ההרמה והמרחק האופקי שבטבלה המתאימה, זאת בהתבסס על תדירות ומשך זמן ביצוע המשימה.
 
להלן ערכי סף גבוליים עס"ג (TLV), לעניין הרמת משאות המומלצים למקומות עבודה (אשר כמעט כל העובדים חשופים להם באופן קבוע), המיועדים למנוע בעיות רפואיות בגב התחתון ובכתפיים, הנובעות מביצוע הרמות חוזרות של משאות באופן קבוע. אמצעי בקרה הולמים חייבים להיות מיושמים בכל עת שעוברים על דרישות העס"ג או לאחר שאיתרו בעיות רפואיות בשרירים או בשלד הנובעות מהרמת משאות.


פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
3 + 13 =