הכנס הארצי השנתי לממוני בטיחות

23-24 בפברואר 2011 בגני התערוכה ת
הכנס הארצי השנתי לממוני בטיחות
 
תכנית הכנס - בימים 23-24 בפברואר 2011
  
2 ימי השתלמות מוכרים לממוני בטיחות
על ידי מפקח עבודה ראשי, לצורכי שמירת הכשירות
 
23.02.2011
 
08:30 - 09:15     התכנסות, הרשמה וכיבוד קל
09:15 - 09:45     ברכות ודברי פתיחה:         עו"ד אוריאל לין - נשיא איגוד לשכות המסחר
                                                             מר יורם אלעזרי - מפקח עבודה ראשי משרד התמת"ת
                                                             ד"ר אלעזר איל-ביקלס - ב.י.ק.ל.ס. בטיחות א+א
09:45 - 10:30     תקנות "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות)" - נקודות מרכזיות, 
                             עו"ד דני כרמלי - סמנכ"ליחסי ממשל כנסת וחקיקה - איגוד לשכות המסחר
10:30 - 11:00     בטיחות בעבודות לילה - תאורת לילה , 
                             אינג' איתי גבעון
11:00 - 11:45     חקר איכותני של תאונה ,
                             מר אילן דנש MBA
11:45 - 13:45     ביקור בתערוכה וכיבוד
13:45 - 14:30     אסון הכרמל - מניעה ותחקור אירועים בהיבטי קק"ל , 
                             מר שי סופר - ממונה בטיחות קק"ל
14:30 - 15:00     החקיקה בישראל בדבר קרינות בלתי מיננות , 
                             ד"ר אלעזר איל - ביקלס
15:00 - 16:00     קרינות בלתי מייננות -  מקורן, מדידתן והשפעתן כגורמי תאונה , 
                             ד"ר מנחם מרגליות - פיסיקאי רפואי וממונה לבטיחות קרינה
 
  
24.02.2011 
 
08:30 - 09:15     התכנסות, הרשמה וכיבוד קל
09:15 - 09:45     ברכות ודברי פתיחה:    גב' נילי זרחין - יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות 
                                                         מר אברהם לוי - בוב בטיחות ובטחון
09:45 - 10:30     ממשקי מערכי בטיחות והביטחון בעת חירום , 
                             מר שלמה אהרונישקי - מפכ"ל המשטרה בדימוס
10:30 - 11:15     יחידת חקירות - אגף הפיקוח על העבודה , 
                             גב' שרון בן גל - חוקרת בטיחות ראשית משרד התמ"ת
11:15 - 12:00     סיכוני חשמל סטטי - תקנים ישראליים חדשים והשלכותיהם , 
                             מר אייל צדוק - מהנדס חשמל ופיסיקאי
12:00 - 14:00     ביקור בתערוכה וכיבוד
14:00 - 14:45     אירועי אסון הכרמל , 
                             רש"ף חזי לוי  - דובר שירותי הכבאות, חיפה
14:45 - 15:20     ניהול סיכונים כימיים - שיטות ,
                             ד"ר נעמי סיני - יועצת בטיחות גיהות וסביבה
15:20 - 16:00     כלים להטמעת תרבות הבטיחות בארגונים ומפעלים , 
                             מר קובי רוזנברג - חברת שוהם
פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
7 + 14 =