אחריות העובד - הסרת מגן של מכונה

פסק דין בית משפט מחוזי תל אביב-יפו תא 2415/00 כמאל עבדל רחים מנסור נ' פלסטניר ואח'
אחריות העובד - הסרת מגן של מכונה
זהירות על האצבעות!
התובע עבד כקבלן משנה במפעל הנתבעת. במסגרת תפקידו, היה התובע אחראי לתפעולה של מכונה, המשמשת לייצור שקיות פלסטיק מגלילי ניילון.

במועד התאונה, בשעה 04:30 לערך, הגיע התובע במפעל וביקש להפעיל את המכונה. המכונה לא החלה בפעולתה, בשל תקלה טכנית כלשהי, והתובע שהחליט לברר את פשר התקלה, הסיר את מכסה המגן של תיבת המנוע והניח את ידו על רצועות ההנעה של המכונה. למרבה האימה, נשאבו אצבעות כף יד ימין של התובע אל תוך המכונה.

לטענתו, הלחיצה על כפתור STOP במכונה לא הפסיקה את פעולת גלגלי ההינע וכאשר הוא שם את ידו על הרצועה היא נמשכה לתוך גלגל ההינע ונתפסה שם בחוזקה עד כדי שאצבעותיו נקטעו.

 

לטענת התובע, המכונה ממנה נפגע היוותה סכנה גדולה לעובדים עליה ובסביבתה, היא לא תוחזקה כראוי ואף לא מוגנה כנדרש. עוד טוען התובע, כי הנתבעת הפרה את פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל- 1970 להבטחת מקום עבודה בטוח ואת התקנות על פיה.

לטענת הנתבעת, התובע היה קבלן עצמאי ו/או עובד של קבלן עצמאי, הוא ששיפץ את המכונה המעורבת בתאונה והוא אשר היה אחראי לתחזוקתה, תיקונה והפעלתה. התובע היה בקיא ומנוסה בכל הקשור בפעולות אלה ואף העסיק עובדים מטעמו בתפעול המכונה.

לטענת הנתבעת, התובע הסיר את מכסה המגן של המכונה וגרם להפעלתה מבלי שווידא קודם לכן כי המכונה תנותק מזרם החשמל.התובע נפגע בשל רשלנותו הבלעדית ולו נהג התובע בזהירות מינימלית ובתשומת לב, לא היה נפגע.

אחריותו של מעביד כלפי עובדו נדונה בפסיקה בהרחבה והלכה פסוקה היא, כי המעביד חב חובת זהירות לעובדיו במסגרת חובת הזהירות המושגית וזו מתמלאת תוכן, בין השאר, בדאגה לשיטת עבודה בטוחה, בפיקוח על שמירתה ובוידוא על ביצועה.

מעביד אף צריך לקחת בחשבון, שעובד עלול להיות בלתי זהיר במהלך העבודה ובלהט העבודה, גם אם הוזהר מפני סיכונים, ועל כן גם צריך להיות פיקוח שוטף על שמירת כללי הבטיחות. יתרה מכך, על מעביד להגן על עובדיו אפילו מטעויותיהם שלהם, טעויות אנוש.

חובת הזהירות הקונקרטית אינה קיימת למניעתו של כל סיכון וסיכון. הדין מבחין בין סיכון סביר לבין סיכון בלתי סביר, רק בגין סיכון בלתי סביר מוטלת חובת זהירות קונקרטית.

בענייננו, הוכח כי יחידת ההנעה הייתה מגודרת, שהרי גם לגרסת התובע בעצמו, הוא הסיר את המגן המגדר את הרצועות וגלגלי הרצועות. בכך נדחית טענת התובע, לפיה הפרה הנתבעת את פקודת הבטיחות בעבודה, בכך שלא גידרה גידור נאות את המכונה.

יתרה מכך, הנתבעת לא הפקידה את תפעול המכונה בידי אדם צעיר חסר הכשרה ונסיון, אלא בידי בעל מקצוע מיומן שעבד בתחום זה עשרות שנים ומטבע הדברים רכש ניסיון רב בהפעלת המכונה והכיר את המכונה ואת חלקיה.

הלכה היא, כי אדם המכיר את אופי עבודתו, מוטלת עליו החובה להשית לבו לפעולותיו ובטפלו בחפצים מסוכנים, עליו לנקוט מידת זהירות גבוהה מהרגיל, דבר אשר לא נעשה פה.

אשר על כן, לאור כל האמור לעיל, אני קובעת, כי התובע לא הצליח להרים את נטל השכנוע באשר לאחריות של הנתבעת לנזקו ודין התובענה להדחות.
 פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
11 + 5 =